Cross-coupling - sprzęganie krzyżowe

Czym jest sprzężenie krzyżowe?

Cross-coupling odnosi się do rodzaju obsługi towarów, w którym towary są dostarczane wstępnie skomisjonowane przez dostawcę lub nadawcę.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th