Darmo na pokładzie (FOB)

Co to jest Free on Board?

Termin Free on Board jest używany do określenia, kto ponosi koszty wysyłki między kupującym a sprzedawcą od punktu wyjścia. Gdy przesyłka jest na pokładzie statku, kupujący ponosi ryzyko i koszty związane z wysyłką.

Użycie terminu FOB dotyczy wyłącznie towarów transportowanych drogą morską lub śródlądową.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th