Darmowy statek obok (FAS)

Co to jest Dostawa przy Nabrzeżu?

Free Alongside Ship (FAS) to termin używany w przesyłce towarów drogą morską. Zasada wyraźnie określa, że sprzedawca dostarcza towary obok statku i rozlicza je do wysyłki. Towary muszą również zostać dostarczone do wymienionego portu, po czym ryzyko i koszty przesyłki przechodzą na nabywcę.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th