Deklaracja podsumowująca danych dotyczących wpisu.

Czym jest Deklaracja podsumowująca wejście?

Przed przewiezieniem towarów na terytorium unii celnej Unii Europejskiej musi zostać złożona przewodnia deklaracja zgłoszenia. Ta deklaracja jest potrzebna, aby umożliwić organom celnych przeprowadzenie analizy ryzyka dotyczącej przewożonych towarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th