Deklaracja wolna od gazu

Co to jest deklaracja o braku gazu?

Deklaracja bezpieczeństwa gazowego to proces zapewnienia, że wszystkie kontenery wchodzące na teren przedsiębiorstwa nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Zazwyczaj przedsiębiorstwo przeprowadza kontrolę wszystkich przyjeżdżających ciężarówek pod kątem ryzyka uduszenia, zatrucia, zatruwania, pożaru lub wybuchu.

Aby zminimalizować ryzyko narażenia pracowników na niebezpieczne substancje, wszystkie kontenery są sprawdzane przed ich rozładunkiem na terenie przedsiębiorstwa. Jeśli po kontroli nie ma zagrożenia, inspektor wystawia deklarację o braku gazu, co pozwala na rozładunek kontenera.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th