Dispatcher Money - Rozliczenia finansowe

Co to jest Dispatcher Money?

Pieniądze dyspozytora są zachętą, jaką armator daje czarterującemu, aby ten jak najkrócej przebywał podczas załadunku lub rozładunku wynajętego statku. Zazwyczaj czarterujący otrzymuje umówiony w kontrakcie czas stawki (laytime) na załadunek lub rozładunek wynajętego statku.

Jeżeli wyznaczony czas zostanie przekroczony, a statek nie zostanie oddany, czarterujący podlega karze. Dzięki pieniądzom dyspozytora, czarterujący otrzymuje wynagrodzenie za szybkie załadunki lub rozładunki wynajętego statku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th