Dostawca usług logistycznych

Co to jest dostawca usług logistycznych?

Dostawca usług logistycznych to przedsiębiorstwo handlowe, które świadczy usługi związane z logistyką i produkcją dla osób trzecich. Usługi te wykraczają daleko poza tradycyjny handel spedytorski: na przykład oferowane są usługi w zakresie magazynowania, fakturowania lub komisjonowania. Wielu dostawców usług logistycznych skupia się na konkretnej grupie towarów, konkretnych rodzajach frachtu lub określonych branżach. Ponadto, rodzaje dostawców usług logistycznych różnią się pod względem zakresu zarządzania logistyką. Rozróżnia się Pierwszą, Drugą, Trzecią, Czwartą i Piątą Stronę Logistyki (1PL, 2PL, 3PL, 4PL i 5PL).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th