DSLV

Czym jest skrót DSLV?

DSLV oznacza Niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki (DSLV) e.V. Jest to organizacja nadrzędna w branży spedycji i logistyki w Niemczech. DSLV reprezentuje wspólne interesy i obawy branży spedycyjnej, magazynowej, transportowej i logistycznej, szczególnie wobec polityków, społeczeństwa i organizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ponadto, pełni rolę doradcy i zapewnia szkolenia i kwalifikacje dla członków. Razem z partnerami współpracującymi DSLV jest jedyną najważniejszą organizacją w niemieckim sektorze transportowym, obejmującą całą gamę usług związanych z spedycją i logistyką. DSLV bierze również udział w dyskusji na temat polityki transportowej, aby zająć stanowisko w sprawie dyrektyw, regulacji i projektów ustaw w interesie swoich firm członkowskich.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th