Dyspozytor

Czym jest dyspozytor?

Dyspozytor to osoba pracująca w dziale komunikacji organizacji, której zadaniem jest odbieranie i przekazywanie informacji. Zasadniczo dyspozytor koordynuje działania z kierowcami ciężarówek i interesariuszami w sprawie dostawy towarów. Ponadto dyspozytor monitoruje ruch towarów i optymalizuje flotę za pomocą systemu zarządzania transportem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th