Ekologiczna logistyka

Jaki jest sens Green Logistics?

Green logistics, zwane również eko-logistyką, to działanie podejmowane przez branżę logistyczną w celu minimalizacji wpływu na środowisko w zakresie transportu, magazynowania i innych działań logistycznych. Polityka ta ma na celu stworzenie zrównoważonej wartości, która uwzględnia efektywność ekonomiczną i środowiskową.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th