Elektroniczne zgłoszenie eksportowe

Co to jest Elektroniczne Zgłoszenie Eksportowe?

Jeżeli towary o wartości przekraczającej 1000 euro są wysyłane do kraju spoza UE, potrzebna jest deklaracja eksportowa. Jeśli jest ona składana w formie elektronicznej do celników, nazywana jest elektroniczną deklaracją eksportową (ER).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th