Elektroniczny Kanban

Czym jest elektroniczny Kanban?

Elektroniczny kanban to termin opisujący zdecentralizowany system kontroli oparty na zasadzie zgarniania i obejmujący systemy elektroniczne. Ze względu na swoją złożoność i różnorodność wariantów, system elektronicznego kanbanu, czyli oprogramowanie wspierające tradycyjne ręczne systemy kanban, może pomóc szybko reagować na problemy lub wąskie gardła.

W magazynach z systemem elektronicznego kanbanu kontrola przepływu materiałów odbywa się za pomocą kontenerów (kontenery kanban) lub kart kanban. Te karty kanban służą jako klasyczne środki identyfikacji na towarach i mają tę zaletę, że tylko elektroniczne informacje zawarte na karcie (eKanban) muszą być przetransportowane, aby wywołać kolejne dostawy. Powszechnie stosowany jest system kontroli kanban z dwoma kontenerami. Podczas gdy jeden kontener jest w trakcie produkcji, drugi kontener jest w trakcie uzupełniania.

Wyróżnia się trzy warianty, w zależności od tego, czy przygotowywany jest i pobierany tylko jeden kontener z magazynu (kanban magazynowy), zamawiany (kanban dostawcy), czy też produkcji na końcowym etapie (kanban produkcyjny).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th