ERTMS

Co oznacza skrót ERTMS?

ERTMS oznacza Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym i koncentruje się głównie na dwóch systemach.

Jednym z systemów jest Europejski System Kontroli Pociągu (ETCS), a drugim jest Globalny System Komunikacji Mobilnej – Kolejnictwo (GSM-R).

ETCS to urządzenie sygnalizacji i kontroli używane w pociągach Unii Europejskiej (UE). Za pomocą wyposażenia w kabinie, ETCS jest w stanie nadzorować ruch pociągów, monitorować prędkość pociągu i zatrzymywać go, jeśli przekroczona zostanie dozwolona prędkość.

GSM-R to międzynarodowa bezprzewodowa komunikacja dla kolei, oparta na sieciach GSM.

W zasadzie ERTMS to standard kontroli, który opiera się na interoperacyjności pociągów w ramach Unii Europejskiej (UE).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th