Faktura

Co to jest faktura?

Faktura jest dokumentem, w którym wymienione są sprzedane produkty lub usługi, sposób dostarczenia (jeśli ma zastosowanie) oraz warunki płatności. Fakturę wystawia sprzedawca kupującemu. W niektórych przypadkach kupujący ma ograniczoną liczbę dni na uregulowanie płatności. Kupujący mógł już zapłacić za wymienione produkty lub usługi, w takim przypadku faktura pełni rolę potwierdzenia płatności.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th