FIOS

Co to jest FIOS w logistyce?

FIOS to skrót od Free In, Out and Stowed, co oznacza stawkę za przewóz towarów. FIOS obejmuje tylko opłatę za transport, bez uwzględnienia załadunku, rozładunku i zabezpieczenia ładunku na pokładzie statku. Koszt załadunku, rozładunku i zabezpieczenia ładunku leży wyłącznie po stronie nadawcy i są one płatne oddzielnie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th