FIOT

Co to jest FIOT w logistyce?

FIOT to skrót od ang. Free In, Out and Trimmed, czyli obowiązująca stawka frachtu. FIOT obejmuje jedynie opłatę za transport, bez uwzględnienia załadunku, rozładunku i przygotowania ładunku na pokładzie statku. Koszty załadunku, rozładunku i przygotowania są wyłączną odpowiedzialnością nadawcy i są płatne oddzielnie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th