Fracht kolekcjonowany

Co to jest Freight Collect?

Fracht na miejscu oznacza jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za koszt frachtu i wszelkie dodatkowe opłaty poniesione podczas przesyłki. Jeśli określono fracht na miejscu, odbiorca będzie odpowiedzialny za fracht.

Przeciwnością frachtu na miejscu jest „fracht wstępnie opłacony”, co oznacza, że nadawca jest odpowiedzialny za koszt frachtu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th