Franking

Czym jest frankowanie?

W branży transportu i logistyki frachtowanie określa, kto ponosi koszty transportu przesyłki. Jest to część umowy przewozowej zawartej między klientem a przewoźnikiem przed wysłaniem towarów.

Istnieją zasadniczo dwa rodzaje frachtowania:

  1. Jeśli przesyłka jest „transportowana do przodu”, odbiorca musi zapłacić za koszty transportu. Wyrażenie „transportowana do przodu” oznacza, że odbiorca towarów musi zająć się transportem.
  2. Jeśli przesyłka opisana jest jako „opłacona” lub „bezpłatna”, oznacza to, że nadawca ponosi koszty przewozu.

W praktyce często występują inne koszty do uregulowania, takie jak ubezpieczenie, koszty związane z niezbędnymi dokumentami i świadectwami, oraz przeniesienie ryzyka towarów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th