Free Carrier (FCA) - Wolny Przewoźnik

Jaka jest znaczenie terminu "Freight Carrier"?

Free Carrier oznacza, że sprzedawca dostarczył już towary w miejscu wyznaczonym przez kupującego. Następnie towar może zostać przewieziony przez przewoźnika lub inną osobę wskazaną przez kupującego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th