Global Trade Item Number (GTIN) - Globalny Numer Towaru Handlowego (GTIN)

Co to jest Globalny Numer Towaru?

Globalny Numer Towaru (GTIN) to identyfikator dla towarów handlowych, zarządzany i przydzielany na całym świecie przez GS1 (Global Standards One). W zasadzie, GTIN służy do identyfikacji produktów i usług na całym świecie bez nakładania się na siebie, odwołując się do informacji handlowych przechowywanych w plikach komputerowych – takich jak ceny, warunki, dostawcy, oznaczenia, grupowanie produktów lub specjalne numerowanie.

GTIN jest używany wszędzie tam, gdzie produkty, które mogą być automatycznie rejestrowane i przetwarzane, muszą być oznakowane. Z reguły, GTIN składa się zawsze z 13 wyłącznie cyfrowych cyfr. Stanowi on nowy standard w oznakowaniu produktów, ponieważ zastąpił dotychczasowe powszechne EAN (European Article Number) w 2009 roku.

Podsumowując, GTIN to indywidualny numer o międzynarodowej ważności, który służy do identyfikacji produktów lub wyszukiwania informacji o produkcie w bazie danych.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th