Globalna logistyka

Czym jest globalna logistyka?

Globalna logistyka to proces zarządzania przepływem zasobów (towarów) między przedsiębiorstwami a konsumentami. Ponadto, globalna logistyka analizuje pozyskiwanie towarów, sposób przechowywania oraz metody transportu towarów w ramach łańcucha dostaw.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th