Gotowość do dostarczenia

Co oznacza gotowość do dostarczenia?

Gotowość do dostarczenia opisuje zdolność dostawcy do natychmiastowego dostarczenia zamówionych lub żądanych produktów z istniejących zapasów w określonym przez dostawcę czasie dostawy. Służy do kontroli poziomu zapasów i dostarcza informacji na temat polityki zapasów przedsiębiorstwa.

Jako wskaźnik, gotowość do dostarczenia opisuje średnią zdolność dostawcy do dostarczenia. Może być mierzona stopniem gotowości do dostarczenia. Jeśli magazyn nie jest natychmiast gotowy do dostawy pomimo istniejącego popytu, stopień gotowości do dostarczenia wynosi mniej niż 100 procent. Zbyt niski stopień gotowości do dostarczenia prowadzi do kosztów niedoborów. Z kolei zbyt wysoki stopień gotowości do dostarczenia wiąże się z wysokim zaangażowaniem kapitału i kosztami składowania. W praktyce ważne jest znalezienie złotego środka.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th