Grupowanie ładunków

Co to jest transport drobnicowy?

Grupażowy transport jest metodą wysyłki stosowaną, gdy jednostki towarów są przewożone w paczkach w celu stworzenia skonsolidowanego transportu, czyli połączenia kilku mniejszych przesyłek w jedną pełną kontenerową przesyłkę. Ta metoda wysyłki jest odpowiednia dla pojedynczych palet. Dla większej ilości palet, częściowa przesyłka jest generalnie tańszą opcją.

Proces grupażu działa w ten sposób: ładunek ogólny jest zbierany od różnych nadawców i łączony w jedną przesyłkę grupażową w magazynie spedytora. Po dostarczeniu są one ponownie rozdzielane w odpowiednich magazynach.

Ze względu na swoją opłacalność, transport jako grupażowy jest powszechnie stosowaną procedurą w logistyce, ponieważ mieszanie różnych przesyłek ma zaletę szczególnie oszczędną.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th