HIFO (Najwyższy jako pierwszy wychodzi)

Co oznacza HIFO?

HIFO (Highest In – First Out) odnosi się do metody wyceny zapasów, w której towary są przechowywane w określony sposób. Tutaj towary są przechowywane według ceny, tak aby najdroższe towary były usuwane jako pierwsze. Zapasy są więc wyceniane według niskich cen zakupu.

HIFO służy do wykazania wysokiego obrotu w bilansie, przy czym wartość końcowego zapasu jest wyceniana jako niska podczas inwentaryzacji. Konkretnie, ta metoda służy do zmniejszenia opodatkowanego dochodu przez określony okres. Chociaż metoda HIFO jest powszechnie stosowana, procedura ta nie jest dozwolona według niemieckiego prawa handlowego i podatkowego.

Inne metody to FIFO (First In – First Out), LIFO (Last In – First Out) i LOFO (Lowest In – First Out).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th