IALA

Co oznacza skrót IALA?

IALA oznacza Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Nawigacyjnych na Morzu oraz Władz Latarni Morskich, wcześniej nazywane Międzynarodowym Stowarzyszeniem Władz Latarni Morskich.

IALA jest międzynarodową organizacją non-profit, założoną w 1957 roku. Organizacja dostarcza ekspertyzę w dziedzinie nawigacji dla różnych specjalistów. Zbiera pomagacze nawigacyjne na morzu z całego świata, dając im możliwość wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami technicznymi oraz koordynacji działań mających na celu poprawę nawigacji.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th