Importer

Czym jest importer?

Importer to osoba lub firma, która zajmuje się sprowadzaniem towarów do kraju ze źródła zagranicznego w celu handlu. W tym kontekście kraj odbiorczy nazywany jest krajem importującym.

Z drugiej strony, kraj wysyłający towary do innego kraju jest krajem eksportującym. Osoba lub organizacja wykonująca ten proces nazywana jest eksporterem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th