Incoterms

Jaką jest definicja Incoterms?

Incoterms to międzynarodowe terminy opracowane i wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Incoterms są tworzone z trzy-literowych terminów handlowych definiujących koszty, zadania i ryzyko związane z dostawą i transportem towarów. Wszczególnie znane jako Międzynarodowe Terminy Handlowe, Incoterms są powszechnie akceptowane i przyjęte przez rządy, dostawców usług, praktyków branży oraz władze prawne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th