Interfejs (API)

Co to jest interfejs?

Interfejs, często nazywany API (interfejsem programowania aplikacji), to część programu, która służy do komunikacji. Interfejs stanowi punkt przejścia między systemem oprogramowania a innymi programami, który jest udostępniany do podłączenia do systemu. Wymiana danych lub przetwarzanie danych odbywa się za pośrednictwem tego interfejsu.

W firmach interfejsy umożliwiają różnym systemom współdziałanie. Poszczególne działania są połączone za pomocą interfejsów. W programowaniu zorientowanym obiektowo interfejs określa, jakie metody są dostępne lub muszą być dostępne w różnych klasach.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th