Intermodal

Co oznacza pojęcie intermodalne?

Intermodalne to transport kontenerowego towaru za pomocą różnych środków transportu, takich jak samochody ciężarowe, łodzie, samoloty itp. Taka metoda minimalizuje uszkodzenia lub straty oraz poprawia bezpieczeństwo, umożliwiając szybszy transport towarów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th