Jakość logistyki

Czym jest jakość logistyki?

Jakość logistyki to termin jakościowy stosowany zgodnie z normą DIN ISO 8402 i odnosi się do odpowiedniości firmy do świadczenia usług logistycznych wymaganych przez klienta. Usługa logistyczna jest spełniona, gdy klient otrzymuje odpowiednie towary w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu.

Wysoką jakość można stwierdzić, gdy czynniki i cechy determinujące usługę logistyczną są lepsze niż średnie. W celu osiągnięcia tego celu, metody technicznego zarządzania jakością są stosowane w procesach logistycznych. Szczególną uwagę zwraca się tu na niezawodność dostaw i zdolność dostaw, ponieważ są to dwie podstawowe cechy jakości usługi logistycznej. W zależności od horyzontu czasowego można rozróżnić krótkoterminowe, średniookresowe i długoterminowe rozważania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th