JIT

Co oznacza JIT w logistyce?

JIT oznacza Just in Time. Jest to metoda zarządzania zapasami używaną w celu skrócenia czasu w jednostce produkcyjnej. Ponadto, JIT pomaga zwiększyć efektywność i zmniejszyć marnotrawstwo poprzez zamawianie materiałów tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Ostatecznie, JIT redukuje koszty zapasów i zapewnia, że oczekiwania klientów są spełniane na czas. Firmy korzystające z metody JIT polegają na dokładnej prognozie popytu, aby odpowiednio przetworzyć zamówienia klientów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th