Kanban

Czym jest Kanban?

Kanban to japońska metoda kontroli procesu produkcji, która opiera się wyłącznie na rzeczywistym zużyciu materiałów na punkcie dostaw i konsumpcji. Dzięki temu Kanban umożliwia redukcję lokalnych zapasów i przedproduktów.

Celem metody Kanban jest kontrola łańcucha wartości na każdym etapie produkcji w sposób optymalny pod względem kosztowym. Kanban nie tylko szybko tworzy wysoki poziom przejrzystości, ale także skraca czasy przepływu. Po wprowadzeniu metoda wywołuje mniejszy opór niż inne porównywalne metody.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th