Kitting – pakowanie kompletne

Jaka jest definicja słowa Kitting?

Kitowanie to składanie komponentów, części lub gotowych produktów w nowy, pojedynczy element. Ta lekka operacja montażu czasami jest przeprowadzana w strefach handlu zagranicznego lub specjalnych strefach ekonomicznych. Termin ten oznacza tworzenie zestawu (zbioru przedmiotów). Na przykład, pięć różnych typów i rozmiarów śrubokrętów może być zestawionych w zestaw śrubokrętów do sprzedaży.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th