Kod towarowy

Co to jest kod towarowy?

Kod towaru to sekwencja liczb składająca się z sześciu, ośmiu lub dziesięciu cyfr, które są używane w krajach Unii Europejskiej (UE) lub poza terytorium państw członkowskich.

W zasadzie kod towaru jest używany do ustalenia następujących informacji:

      

  • opłaty celne i inne opłaty, które mogą być nałożone na towary przez organy celne
  •   

  • zbiór preferencyjnych traktowań, które mogą dotyczyć importowanych towarów
  •   

  • ograniczenia i zakazy, które mogą dotyczyć importu, eksportu lub tranzytu towarów

Sześciocyfrowe kody towarów znane są jako kody HS. Kody te są międzynarodowo stosowane do monitorowania wolumenów handlu oraz stosowania międzynarodowych środków handlowych wobec towarów.

Ośmiocyfrowe kody towarów są używane w deklaracjach eksportowych i deklaracji kodów towarów Intrastat. Deklaracja kodów towarów Intrastat to system zbierania statystyk dotyczących handlu towarami między państwami członkowskimi UE.

Dziesięciocyfrowe kody towarów są używane do importu towarów spoza UE i są potrzebne do deklaracji importowych TARIC.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th