Kodeks postępowania

Co to jest Kodeks Postępowania?

Kodeks postępowania to zbiór określonych wytycznych i zasad. W ramach organizacji, kodeks postępowania określa odpowiedzialności i praktyki dla poszczególnych pracowników. Te instrukcje stanowią orientację dla działań zarówno w biurze, jak i poza nim.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th