Kolejność zamówienia

Co oznacza kolejność zamówienia?

Kolejność zamówień jest istotna dla zapewnienia prawidłowej produkcji. Zazwyczaj, pozycja dostawy zawiera wskaźnik kolejności, który wskazuje, w jakiej kolejności zamówienia dostawane są do działu kompletacji, aby zawsze trafiały do odpowiednich maszyn w prawidłowej kolejności.

Oprócz tego, koncepcja kolejności zamówień jest szczególnie ważna, ponieważ określa dokładną sekwencję produkcji, w jakiej produkty są wykonywane w końcowym montażu. Sekwencja i zawartość zamówienia nie jest zmieniana – co, mimo że ogranicza elastyczność, umożliwia optymalizację procesów logistycznych i produkcyjnych w całej sieci wartości.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th