Koszty przechowywania

Jakie są koszty przechowywania?

Koszty magazynowania są to kwota pieniędzy poniesiona w wyniku przechowywania zapasów. Koszty mogą być bezpośrednie lub pośrednie wydatki związane z magazynowaniem towarów.

Koszty magazynowania mogą obejmować koszty związane z przestrzenią, wynajmem, energią elektryczną, oprogramowaniem, amortyzacją i personelem magazynu. Ogólnie koszty magazynowania opisuje się jako procent wartości zapasów. W zależności od branży, wartość procentowa może się różnić.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th