Ładowanie boczne

Czym jest Side Loading?

Rozładunek boczny to sposób załadunku i rozładunku towarów na/z pojazdu transportowego. W przypadku rozładunku bocznego, przewożone towary nie są załadowane i rozładowane od tyłu jak zwykle, ale od boku.

Rozładunek boczny jest często stosowany, gdy nie ma pochylni załadunkowej lub gdy nie jest możliwe załadunek od tyłu. Dodatkowo, rozładunek boczny ma miejsce, gdy załadunek towarów masowych jest trudny.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th