Ładunek

Czym jest konosament?

Lading oznacza czynność załadunku towarów do pojazdu transportowego. Ponadto odnosi się do przesyłki na pokładzie jednostki transportowej. Podczas transportu towarów, po dostarczeniu wystawiany jest odbiór o nazwie „konosament„.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th