LIFO - Last In, First Out

Co oznacza LIFO w logistyce?

LIFO oznacza:

1. Last In / First Out: metoda rachunkowości stosowana przy zarządzaniu zapasami firmy. LIFO zakłada, że produkty kupione lub najnowsze wytwarzane są sprzedawane jako pierwsze.

2. Liner In / Free Out: jest stawką frachtu, która obejmuje koszty załadunku towarów na pokład statku w porcie opuszczania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th