Line Haul

Co to jest transport na trasie?

W logistyce termin „przewóz międzyliniowy” odnosi się do transportu towarów każdym środkiem transportu lądowego, powietrznego lub wodnego pomiędzy dwoma wyznaczonymi stacjami. Te stacje mogą być miastami, portami lub nawet magazynami. Ponadto, usługi przewozu międzyliniowego wymagają ustalonych godzin odjazdu i przyjazdu. Lepsze obliczenie oferty transportowej dla zapotrzebowania zwiększa atrakcyjność zaplanowanych operacji transportowych. Podczas gdy trasy są ustalone, towary transportowane mogą różnić się objętością i wagą – od małych dokumentów do ciężkich palet.

Firmy kurierskie odbierają ładunki z wyznaczonego depozytu. W tym depozycie ładunki o wspólnych miejscach docelowych są grupowane w naczepach do (długodystansowego) transportu do centrum sortowania lub jednego lub większej liczby innego rodzaju depozytu (np. obiektów dystrybucyjnych). W zakładzie sortowania towary różnych pochodzeń są sortowane i ponownie składane w celu dalszego transportu do miejsca docelowego.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th