Liner In / Free Out (LIFO)

Co oznacza Liner In / Free Out (LIFO)?

Liner In / Free Out to stawka frachtu, która obejmuje koszty załadowania towarów na pokład statku w porcie wyjścia. W tym przypadku koszty rozładunku towarów będą pokrywane przez odbiorcę w porcie docelowym oddzielnie.

Przeciwieństwem LIFO jest Free In / Liner Out (FIFO).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th