Liner In / Liner Out (LILO)

Czym jest Liner In / Liner Out?

Liner In / Liner Out odnosi się do stawki frachtu. Stawka obejmuje zarówno koszty załadunku towarów w porcie początkowym, jak i koszty rozładunku towarów w porcie docelowym.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th