List przewozowy (LOI)

Czym jest list przewozowy odszkodowawczy w transporcie morskim?

List gwarancyjny jest dokumentem zwalniającym jedną stronę od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, które mogą wyniknąć z drugiej strony. W transporcie morskim, gdy towary są transportowane drogą niebezpieczną, przewoźnik może wydać list gwarancyjny na wypadek ewentualnych uszkodzeń towarów nadawcy. W takim przypadku przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas przepływu przez tę trasę.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th