LOFO (Najniższe na początek)

Co oznacza LOFO?

LOFO (Lowest In – First Out) to uproszczona procedura używana w rachunkowości do wyceny bieżących aktywów według kosztów nabycia lub produkcji. Zakłada się, że zapasy o najniższej wartości nabycia są spożywane lub sprzedawane jako pierwsze. Konsekwencją LOFO jest dość optymistyczna wycena zapasów, ponieważ pozostałe zapasy mają wysokie koszty nabycia. Z tego powodu jest krytykowane przez międzynarodowe standardy.

Inne metody to FIFO (First In – First Out), HIFO (Highest In – First Out) i LIFO (Last In – First Out).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th