Logistyka 4.0

Czym jest Logistyka 4.0?

Logistyka 4.0 to sieciowanie i integracja procesów logistycznych. Polega przede wszystkim na efektach Przemysłu 4.0 na logistykę, czyli na łączeniu i współdziałaniu klientów, obiektów, procesów oraz partnerów łańcucha dostaw za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przedsiębiorstwa.

W wyniku Logistyki 4.0 łańcuch dostaw staje się coraz bardziej inteligentny, zwiększa się połączenie sieciowe oraz stopień zaawansowania technologicznego. Jej wdrożenie pozwala na niezależne funkcjonowanie zintegrowanych elementów.

Te samoorganizujące się procesy nazywane są inteligentnymi lub smart, ponieważ komunikują się ze sobą, podejmują decyzje, uczą się od siebie nawzajem i kontrolują procesy logistyczne. Dlatego też Logistyka 4.0 przede wszystkim prowadzi do większej przejrzystości, bardziej zoptymalizowanych procesów i niższego wskaźnika błędów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th