Logistyka dodająca wartość (VAL)

Czym jest logistyka wartości dodanej?

Wartościowa logistyka dodana to niewielkie, ale cenne usługi świadczone klientom przez firmę transportową, oprócz ofert, które już mają. Aby utrzymać się na czele konkurencji logistycznej, przewoźnicy wspierają swoich klientów ponad to, co pierwotnie oferują, aby zapewnić dostarczenie produktów we właściwej ilości i czasie.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th