Logistyka dystrybucji

Co oznacza logistyka dystrybucji?

Logistyka dystrybucji, znana również jako logistyka sprzedaży, zajmuje się planowaniem, realizacją i kontrolą ruchu towarów. Jest to system logistyczny międzyorganizacyjny, którego celem jest sprawienie, aby kanał logistyczny od dostawcy do klienta był efektywny – zwłaszcza pod względem kosztów i wydajności.

Jako ogniwo między produkcją a sprzedażą firmy, logistyka dystrybucji obejmuje wszystkie procesy składowania, obsługi i transportu towarów od produkcji do klienta. Konkretnie logistyka dystrybucji zajmuje się procesami niezbędnymi do jak najszybszego dotarcia produktów firmy do klienta. W tym celu logistyka dystrybucji podzielona jest na zadania strategiczne, taktyczne i operacyjne.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th