Logistyka gospodarki odpadami

Jaki jest znaczenie logistyki zarządzania odpadami?

Logistyka zarządzania odpadami polega na zastosowaniu koncepcji logistyki do pozostałości (wtórnych surowców, odpadów). Logistyka zarządzania odpadami kieruje się zarówno celami ekonomicznymi, jak i ekologicznymi. Działając w zakresie zadań związanych z zarządzaniem odpadami, logistyka zarządzania odpadami aktywnie przyczynia się do rozwiązywania problemów ekologicznych i demonstruje rolę, jaką odgrywa logistyka w zakresie ochrony środowiska.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th