Logistyka kontraktowa

Czym jest logistyka kontraktowa?

Logistyka kontraktowa odnosi się do długoterminowego przejmowania przez agentów spedycyjnych lub usług paczkowych złożonych pakietów usług logistycznych. W zasadzie jest to outsourcing usług logistycznych do trzeciej firmy.

Firmy logistyki kontraktowej zajmują się takimi działaniami logistycznymi jak projektowanie i planowanie łańcuchów dostaw, projektowanie i zarządzanie obiektami, magazynowanie i zarządzanie zapasami, transport i dystrybucja, przetwarzanie zamówień, itp.

W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, logistyka kontraktowa jest modelem biznesowym opartym na długoterminowej współpracy między firmą a dostawcą usług logistycznych, opartej na podziale pracy i regulowanej umową lub kontraktem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th